Privacybeleid

https://delerendewolf.be’s website is eigendom van De Lerende Wolf VOF, een gegevensbeheerder van je persoonlijke gegevens.

We hebben dit privacybeleid aangenomen, en dit bepaalt hoe we de informatie verwerken die is verzameld door https://delerendewolf.be, die ook de redenen aangeeft waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over je moeten verzamelen. Daarom moet je dit privacybeleid lezen voordat je de https://delerendewolf.be’s website gebruikt.

Wij zorgen voor je persoonlijke gegevens en we zullen de vertrouwelijkheid en veiligheid hiervan garanderen.

Persoonlijke informatie die we verzamelen

Wanneer je https://delerendewolf.be bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over je apparaat, inclusief informatie over je webbrowser, IP-adres, tijdzone, en enkele van de geïnstalleerde cookies op je apparaat. Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de site informatie over de individuele webpagina’s of producten die je bekijkt, welke websites of zoektermen je naar de site hebben verwezen en hoe je met de site omgaat. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als ‘Apparaatgegevens’. Bovendien kunnen we de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt (inclusief naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.) verzamelen tijdens de registratie om aan de overeenkomst te kunnen voldoen.

Waarom verwerken we je gegevens?

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens, en als zodanig kunnen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen over het gebruik van de website. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd dat het een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Je kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of zonder enige informatie vrij te geven, waardoor iemand je zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als je echter enkele functies van de website wilt gebruiken, of als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere details wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kun je ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals je e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats. van woonplaats, organisatie, telefoon nummer. Je kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, maar dan kun je mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. Je kunt bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet ontvangen of rechtstreeks vanaf de website contact met ons opnemen. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@delerendewolf.be.

Je rechten

Als je uit Europa komt, heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

  • Het recht om geïnformeerd te worden .
  • Het recht op toegang.
  • Het recht op rectificatie.
  • Het recht om te wissen.
  • Het recht om de verwerking te beperken.
  • Het recht op gegevensportabiliteit.
  • Het recht om bezwaar te maken.
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als je dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Bovendien, als je uit Europa komt, merken we op dat we je informatie verwerken om te voldoen aan contracten die we mogelijk met je hebben (bijvoorbeeld als je een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven vermeld zijn. Hou er bovendien rekening mee dat je informatie mogelijk buiten Europa wordt overgedragen, inclusief Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Hou er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of de privacypraktijken van derden. We raden je aan om hiervan op de hoogte te zijn wanneer je onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.

Hieronder volgt een lijst van alle software waarmee wij werken en welke gegevens opslaan.

wordpress.org
Deze blog is ontwikkeld met software van wordpress.org. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

WordPress.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress.org maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

WordPress.org behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Siteplan
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteplan. Siteplan verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteplan heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Siteplan is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Gmail en Siteplan
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail en Siteplan. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail en Siteplan hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Mailerlite
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailerlit. Mailerlite zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer of enkel nog diegene die u zelf verkiest te ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Mailerlite beveiligd opgeslagen. Mailerlit maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailterlite behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mollie/PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie en PayPal. Mollie en Paypal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s en PayPals dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Mollie en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Bpost/Send My Parcel
Het is onze taak om uw pakket met producten en anderen bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost en Send My Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mailadres met Bpost en Send My Parcel delen. Bpost en Send My Parcel gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt zoals DHL zullen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Stremersch Accountancy/Billit
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Billit en Stremersch Accountancy. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Billit en Stremersch Accountancy zijn tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Billit en Stremersch Accountancy gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Plug & Pay
Bepaalde zaken worden verkocht via Plug & Pay. Om uw bestelling te verwerken slaat Plug & Pay uw naam, adresgegevens, e-mailadres en eventueel telefoonnummer op. Plug & Pay verbind zich er toe de gegevens beveiligd te bewaren en niet langer dan nodig. 

Informatiebeveiliging

We beveiligen informatie die je verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We nemen redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om je te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder onze controle en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd.

Juridische openbaarmaking

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure, en wanneer we geloven te goeder trouw dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, je veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactinformatie

Als je contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid, of als je contact met ons wilt opnemen over enige kwestie met betrekking tot individuele rechten en je persoonlijke informatie, kun je een e-mail sturen naar info@delerendewolf.be.